1 کالا

Wbgt متر / استرس سنج گرمایی چیست ؟

دستگاه WBGT یک ابزار اندازه گیری است که از دمای محیط، رطوبت نسبی، باد و تابش خورشید از خورشید استفاده می کند تا معیاری را به دست آورد که می تواند برای نظارت بر شرایط محیطی در حین ورزش مورد استفاده قرار گیرد.

سوالات متداول

1 WBGT برای چه مواردی استفاده می شود؟
2 آیا WBGT همان دما است؟
3 چگونه WBGT را محاسبه می کنید؟
4 مزایای استفاده از دستگاه WBGT متر چیست؟
5 چرا WBGT بهتر از شاخص حرارتی است؟
6 دستگاه استرس سنج گرمائی چقدر دقیق است؟