اندازه‌گیری ضخامت اولتراسونیک (UTM) یک روش آزمایش غیر مخرب است که برای بازرسی ضخامت فلز بدنه کشتی، لوله‌کشی و فولاد ساختاری استفاده می‌شود. اندازه گیری ضخامت در بسیاری از صنایع برای نظارت بر خوردگی، فرسایش و آسیب ضروری است.

سوالات متداول

1 چرا از ضخامت سنج اولتراسونیک استفاده کنیم؟
2 هدف استفاده از ضخامت سنج چیست؟
3 استاندارد اندازه گیری ضخامت سنج اولتراسونیک چیست؟
4 از ضخامت سنج التراسونیک برای تست چه موادی میتوان استفاده نمود ؟
5 مزایا کار با ضخامت سنج التراسونیک چیست ؟
6 تست ضخامت سنج التراسونیک چه اطلاعاتی به ما میدهد ؟