آچارهای گشتاور دیجیتال حداکثر سطوح گشتاور را می گیرند یا اندازه گیری گشتاور را در حالت زمان واقعی نمایش می دهند. آچارهای دیجیتال ما نقطه تنظیم بالا و پایین را با نشانگر LED و هشدار صوتی برای تسهیل تست Go/No Go و واحدهای قابل انتخاب lbf-in، kgf-cm، N-m ارائه می دهند.

سوالات متداول

1 چرا از آچار گشتاور سنج | ترکمتر استفاده کنیم؟