سختی سنج فلزات چیست ؟

تست سختی یک روش تست غیر مخرب است که شامل اعمال بار ثابت از طریق یک جسم گرد یا نوک تیز، تحت شرایط کنترل شده، برای ایجاد فرورفتگی در سطح فلز است. سپس برای تعیین سختی مواد اندازه گیری می شود.

 

Shore A و Shore D چیست؟


برای بیشتر مواد لاستیکی، اعداد سختی سنج Shore معمولاً به صورت Shore A یا Shore D ارائه می شوند، دو مقیاس سختی سنج Shore متفاوت اما مرتبط. پامترهای Shore A برای مواد نرم‌تر هستند و به اندازه‌ای وسیع هستند که لاستیک‌های انعطاف‌پذیر را تا پلاستیک‌های نیمه سفت و تقریباً بدون انعطاف پوشش می‌دهند. پامترهای Shore D برای مواد سخت‌تر هستند و لاستیک‌های سخت، پلاستیک‌های نیمه سخت و پلاستیک‌های سخت را مقایسه می‌کنند.

سوالات متداول

1 روش کار سختی سنج فلزات چگونه است ؟
2 کاربرد سختی سنج چیست؟
3 هنگام انتخاب روش تست سختی، ملاحظات مهم عبارتند از:
4 تست سختی راکول چیست ؟
5 تست سختی ویکرز چیست ؟
6 تست سختی برینل چیست ؟
7 تست سختی لاستیک و پلاستیک چگونه است ؟
8 منظور از SHORE A , D در سختی سنج لاستیک و پلاستیک چیست ؟
9 سختی Shore A چیست؟