1 کالا

pH متر یک ابزار علمی است که فعالیت یون هیدروژن را در محلول های مبتنی بر آب اندازه گیری می کند و اسیدیته یا قلیایی بودن آن را به صورت pH نشان می دهد.

 PH متر اختلاف پتانسیل الکتریکی بین یک الکترود pH و یک الکترود مرجع را اندازه گیری می کند، بنابراین PH متر گاهی اوقات به عنوان "PH متر پتانسیومتری" نامیده می شود. تفاوت پتانسیل الکتریکی به اسیدیته یا pH محلول مربوط می شود. 

آزمایش pH از طریق pH متر (pH-metry) در بسیاری از کاربردها از آزمایش آزمایشگاهی تا کنترل کیفیت استفاده می شود.

سوالات متداول

1 موارد استفاده و کاربرد PHمتر کجاست ؟
2 انواع PHسنج کدامند ؟
3 آیا از PHمتر آب میتوان برای گوشت و خاک استفاده کرد ؟