9 کالا

میلی اهم متر و میکرواهم متر چیست ؟

یک میکرواهم متر که به عنوان اهم متر با مقاومت کم دیجیتال (DLRO) نیز شناخته می شود، مقادیر مقاومت پایین را در میکرو اهم در جریان های مشخص اندازه گیری می کند. اهم مترهای دقیقی که از سیستم پروب چهار سیمه کلوین استفاده می کنند می توانند مقاومت تماسی را از بین ببرند و خطاهای ناشی از مقاومت سرب را کاهش دهند. میکرو اهم متر اطلاعات را بر حسب اهم جمع آوری می کند که اندازه گیری مقاومت الکتریکی است. با میکرو اهم‌متر، مهندسان می‌توانند مقاومت تماس دستگاه‌هایی مانند اتصالات راه‌آهن/خط لوله، اتصالات قاب هواپیما، قطع کننده‌های مدار و کلیدهای سوئیچ را مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ثبت کنند.

روش اندازه گیری میلی‌اهم‌متر چگونه است ؟

 مقدار مقاومت تحت آزمایش (Rx) را با اندازه‌گیری ولتاژ در آن و ولتاژ روی مقاومت مرجع شناخته شده (Rr) که توسط جریان آزمایشی هدایت می‌شود، محاسبه می‌کند. مقاومت اندازه گیری شده به سادگی: Rx = Vx/Vr × Rr است

فرکانس متر چیست ؟

 فرکانس‌سنج، دستگاهی برای اندازه‌گیری تکرارهای یک شکل موج الکترومغناطیسی کامل در واحد زمان (معمولاً یک ثانیه) گفته می شود .
فرکانس متر رومیزی و فرکانس متر دستی پرتابل نیز وجود دارند .