دیتالاگر دما رطوبت | ترموگراف چیست ؟

دیتالاگرهای دما و رطوبت قادرند داده ها را در فواصل زمانی مشخص اندازه گیری کنند. سپس آنها در یک حافظه داده یکپارچه ذخیره می شوند. این شامل دیتالاگرهای جداگانه دما و داده‌های رطوبت، همراه با ابزارهایی است که هر دو اندازه‌ گیری را انجام می‌دهند.

سوالات متداول

1 ترموگراف یک بار مصرف چیست ؟
2 ترموگراف اتوکلاو چیست ؟
3 دیتالاگر دما رطوبت فشار چیست و کجا کاربرد دارد ؟