این دماسنج مادون قرمز وینتکت WT550 برای اندازه گیری دمای سطح جسم استفاده می شود ، که برای اجسام مختلف داغ ، خطرناک یا سخت در تماس بدون تماس ایمن و سریع کاربرد دارد. این واحد شامل اپتیک ، تقویت کننده سیگنال سنسور دما ، مدار پردازش و صفحه LCD است. اپتیک
انرژی مادون قرمز ساطع شده از جسم را جمع آوری کرده و بر روی سنسور تمرکز می کند. سپس سنسور انرژی را به سیگنال برق تبدیل می کند. پس از تقویت کننده سیگنال و مدار پردازش ، این سیگنال به صورت دیجیتالی روی LCD نشان داده می شود.