%

کاهش قیمت

جشنواره مولتیکو

کلیه محصولات

برند UNI-T

کدورت سنج Turbidity meters

کدورت سنج برای اندازه گیری سریع کدورت یا شفافیت (یا کدر بودن) آب، ناشی از ذرات جامد معلق استفاده می شود.

درک نحوه عملکرد کدورت متر می تواند به دستیابی به نتایج دقیق تر و اطمینان از کارکرد صحیح نمونه ها و متر کمک کند.

هیچ محصولی یافت نشد.

منو اصلی