%

کاهش قیمت

جشنواره مولتیکو

کلیه محصولات

برند UNI-T

PH متر چیست ؟

اسید سنج یا Ph واژه ای است که جهت تعریف میزان یونهای معادل هیدروژن موجود در محلول استفاده میشود .این فعالیت شیمیایی به ما اجازه میدهد که میزان اسیدی (5-0 Ph) یا قلیایی(14-8 ph) یک محلول را اندازه گیری کنیم .

 

کاربرد PHمتر چیست ؟

PH اغلب در فرآیند های شیمیایی اندازه گیری می شود . اغلب در حد اکثر فاضلابها , آبکاری الکترود ها , آزمایشات مربوط به دارویی ,کارخانه ها ی دارو سازی و کارخانجات تولید مواد غذایی و نوشابه در آنالیزهی محیطی کاربرد دارد . هر چیزی که توسط حیوانات و انسانها مورد استفاده قرار میگیرد در ابتدا میبایستی  PH همگی انها قبل از استفاده آزمایش شود .

منو اصلی